Attendence Rate for 2014 batch(till 10th week)
Posted: 2018-05-08 Visits: 237
2014 Batch % Attendance (8th Semester)                                      Total #. Classes: 52                                Subject : INTERNAL MEDICINE 02
#.IDStudent Name#. Total Attendance% Sem
      SurnameGiven Name     
1733SAHARANAASHISH200.69
2735VERMAABHISHEK260.9
3740   ANSHIKA240.83
4742   ANUSHKA240.83
5743GOPALDHANA LAXSHMI291
6747   DUSHYANT200.69
7748ALAMFARZAM FARABI BIN190.66
8751BRARJAGSIR SINGH220.76
9752SAHUJASPAL SINGH180.62
10753KARTHIKEYANKAVIYA LAXSHMI291
11754JALENDRAKRISHAN KANT190.66
13755   KRITIKA 291
16762SHAMSUDEENMOHAMED HASIK250.86
17763RAHMANMOHAMMAD MAHFUJUR270.93
18765KUMARINEHA291
19766AYANNIBEDITA291
20767   NISHA KANWAR230.79
21768ROHILLANISHANT260.9
22769GAMBHIRNITIN220.76
23771DAHIYAPANKAJ230.79
24772SHARMAPANKAJ270.93
25773PARCHURUAISHWARYA291
26774MUNIYAPPANPRAKASH HARIHARAN260.9
27775   PRIYA220.76
28780CHAHALREETU220.76
29781KUMARRETESH280.97
30782VERMARITIK270.93
31783TIWARISAKSHI291
32785   SARJANA SINGH291
33788   SIMRAN260.9
34790   SNIGDHA250.86
35791SAKTHIVELSRIRAM240.83
36793RANAUDAY200.69
37794VAGOLUHANISH200.69
38795BHARDWAJVAISHALI250.86
39796   VISHAL240.83
40797MAHMOODZESHAAN YAHAYA HAJI291
41809RATHOREADITYA SINGH240.83
42810PARASHARAKASH KUMAR170.59
43811SHARMABHAVESH230.79
44812   GOURI160.55
45813   HARSIMRAT KAUR270.93
46814BOPA RAIKARANBIR SINGH160.55
47815   MANVENDRA SINGH240.83
48816GOYALNANCY180.62
49817SONKHLAPRIYA291
50818   SAKSHI190.66
51819NARANGSANCHIT230.79
52820KUMARISHUBHANGI240.83
53821JAGGAVINOD KUMAR260.9
54822RANAVISHESH240.83
55823   YOGITA291
     
   LEGENDS :A : ABSENTA - L : ABSENT WITH LEAVED : LATE TO CLASS (3 LATE CLASSES = 1 ABSENT)#. ASSIGNED : ATTENDANCE COUNT✓ : ATTENDANCE PRESENT AFTER BREAK✗ : ATTENDANCE ABSENT AFTER BREAK- : NOT IN CAMPUS
  
  
  
  
  
  
  
2014 Batch % Attendance (8th Semester)                                      Total #. Classes: 24                                Subject : OPHTHALMOLOGY
#.IDStudent Name#. Total Attendance% Sem
      SurnameGiven Name     
1733SAHARANAASHISH110.61
2735VERMAABHISHEK150.83
3740   ANSHIKA150.83
4742   ANUSHKA150.83
5743GOPALDHANA LAXSHMI181
6747   DUSHYANT120.67
7748ALAMFARZAM FARABI BIN130.72
8751BRARJAGSIR SINGH140.78
9752SAHUJASPAL SINGH130.72
10753KARTHIKEYANKAVIYA LAXSHMI181
11754JALENDRAKRISHAN KANT110.61
13755   KRITIKA 181
16762SHAMSUDEENMOHAMED HASIK130.72
17763RAHMANMOHAMMAD MAHFUJUR150.83
18765KUMARINEHA181
19766AYANNIBEDITA181
20767   NISHA KANWAR140.78
21768ROHILLANISHANT160.89
22769GAMBHIRNITIN150.83
23771DAHIYAPANKAJ150.83
24772SHARMAPANKAJ160.89
25773PARCHURUAISHWARYA181
26774MUNIYAPPANPRAKASH HARIHARAN140.78
27775   PRIYA120.67
28780CHAHALREETU130.72
29781KUMARRETESH170.94
30782VERMARITIK160.89
31783TIWARISAKSHI181
32785   SARJANA SINGH181
33788   SIMRAN160.89
34790   SNIGDHA130.72
35791SAKTHIVELSRIRAM130.72
36793RANAUDAY130.72
37794VAGOLUHANISH130.72
38795BHARDWAJVAISHALI150.83
39796   VISHAL150.83
40797MAHMOODZESHAAN YAHAYA HAJI181
41809RATHOREADITYA SINGH140.78
42810PARASHARAKASH KUMAR140.78
43811SHARMABHAVESH140.78
44812   GOURI100.56
45813   HARSIMRAT KAUR150.83
46814BOPA RAIKARANBIR SINGH130.72
47815   MANVENDRA SINGH150.83
48816GOYALNANCY130.72
49817SONKHLAPRIYA181
50818   SAKSHI150.83
51819NARANGSANCHIT150.83
52820KUMARISHUBHANGI130.72
53821JAGGAVINOD KUMAR181
54822RANAVISHESH150.83
55823   YOGITA181
     
   LEGENDS :A : ABSENTA - L : ABSENT WITH LEAVED : LATE TO CLASS (3 LATE CLASSES = 1 ABSENT)#. ASSIGNED : ATTENDANCE COUNT✓ : ATTENDANCE PRESENT AFTER BREAK✗ : ATTENDANCE ABSENT AFTER BREAK- : NOT IN CAMPUS
  
  
  
  
  
  
  
2014 Batch % Attendance (8th Semester)                                      Total #. Classes: 15                                               Subject : STOMATOLOGY
#.IDStudent Name#. Total Attendance % Sem
      SurnameGiven Name     
1733SAHARANAASHISH60.67
2735VERMAABHISHEK80.89
3740   ANSHIKA70.78
4742   ANUSHKA91
5743GOPALDHANA LAXSHMI91
6747   DUSHYANT80.89
7748ALAMFARZAM FARABI BIN60.67
8751BRARJAGSIR SINGH60.67
9752SAHUJASPAL SINGH60.67
10753KARTHIKEYANKAVIYA LAXSHMI91
11754JALENDRAKRISHAN KANT70.78
13755   KRITIKA 91
16762SHAMSUDEENMOHAMED HASIK70.78
17763RAHMANMOHAMMAD MAHFUJUR70.78
18765KUMARINEHA91
19766AYANNIBEDITA91
20767   NISHA KANWAR80.89
21768ROHILLANISHANT80.89
22769GAMBHIRNITIN70.78
23771DAHIYAPANKAJ70.78
24772SHARMAPANKAJ70.78
25773PARCHURUAISHWARYA91
26774MUNIYAPPANPRAKASH HARIHARAN70.78
27775   PRIYA70.78
28780CHAHALREETU70.78
29781KUMARRETESH80.89
30782VERMARITIK80.89
31783TIWARISAKSHI91
32785   SARJANA SINGH91
33788   SIMRAN80.89
34790   SNIGDHA70.78
35791SAKTHIVELSRIRAM60.67
36793RANAUDAY70.78
37794VAGOLUHANISH70.78
38795BHARDWAJVAISHALI80.89
39796   VISHAL80.89
40797MAHMOODZESHAAN YAHAYA HAJI91
41809RATHOREADITYA SINGH70.78
42810PARASHARAKASH KUMAR70.78
43811SHARMABHAVESH70.78
44812   GOURI40.44
45813   HARSIMRAT KAUR60.67
46814BOPA RAIKARANBIR SINGH60.67
47815   MANVENDRA SINGH80.89
48816GOYALNANCY70.78
49817SONKHLAPRIYA91
50818   SAKSHI80.89
51819NARANGSANCHIT70.78
52820KUMARISHUBHANGI50.56
53821JAGGAVINOD KUMAR91
54822RANAVISHESH91
55823   YOGITA91
     
   LEGENDS :A : ABSENTA - L : ABSENT WITH LEAVED : LATE TO CLASS (3 LATE CLASSES = 1 ABSENT)#. ASSIGNED : ATTENDANCE COUNT✓ : ATTENDANCE PRESENT AFTER BREAK✗ : ATTENDANCE ABSENT AFTER BREAK- : NOT IN CAMPUS
  
  
  
  
  
  
  
2014 Batch % Attendance (8th Semester)                                      Total #. Classes: 49                                                     Subject : SURGERY 02
#.IDStudent Name#. Total Attendance% Sem
      SurnameGiven Name     
1733SAHARANAASHISH150.58
2735VERMAABHISHEK240.92
3740   ANSHIKA220.85
4742   ANUSHKA220.85
5743GOPALDHANA LAXSHMI261
6747   DUSHYANT170.65
7748ALAMFARZAM FARABI BIN150.58
8751BRARJAGSIR SINGH190.73
9752SAHUJASPAL SINGH140.54
10753KARTHIKEYANKAVIYA LAXSHMI261
11754JALENDRAKRISHAN KANT150.58
13755   KRITIKA 261
16762SHAMSUDEENMOHAMED HASIK250.96
17763RAHMANMOHAMMAD MAHFUJUR200.77
18765KUMARINEHA261
19766AYANNIBEDITA261
20767   NISHA KANWAR170.65
21768ROHILLANISHANT240.92
22769GAMBHIRNITIN200.77
23771DAHIYAPANKAJ230.88
24772SHARMAPANKAJ210.81
25773PARCHURUAISHWARYA261
26774MUNIYAPPANPRAKASH HARIHARAN261
27775   PRIYA170.65
28780CHAHALREETU240.92
29781KUMARRETESH240.92
30782VERMARITIK250.96
31783TIWARISAKSHI261
32785   SARJANA SINGH261
33788   SIMRAN220.85
34790   SNIGDHA230.88
35791SAKTHIVELSRIRAM230.88
36793RANAUDAY180.69
37794VAGOLUHANISH170.65
38795BHARDWAJVAISHALI220.85
39796   VISHAL190.73
40797MAHMOODZESHAAN YAHAYA HAJI261
41809RATHOREADITYA SINGH220.85
42810PARASHARAKASH KUMAR150.58
43811SHARMABHAVESH170.65
44812   GOURI140.54
45813   HARSIMRAT KAUR190.73
46814BOPA RAIKARANBIR SINGH150.58
47815   MANVENDRA SINGH210.81
48816GOYALNANCY180.69
49817SONKHLAPRIYA261
50818   SAKSHI190.73
51819NARANGSANCHIT210.81
52820KUMARISHUBHANGI200.77
53821JAGGAVINOD KUMAR230.88
54822RANAVISHESH220.85
55823   YOGITA261
     
   LEGENDS :A : ABSENTA - L : ABSENT WITH LEAVED : LATE TO CLASS (3 LATE CLASSES = 1 ABSENT)#. ASSIGNED : ATTENDANCE COUNT✓ : ATTENDANCE PRESENT AFTER BREAK✗ : ATTENDANCE ABSENT AFTER BREAK- : NOT IN CAMPUS


Top